Kết Nối Đam Mê
Đăng ký ngay

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

- Để đăng ký dịch vụ, soạn DK gửi 1318 (giá cước 2.000d/ngày).

- Để hủy dịch vụ, soạn HUY KN1 gửi 1318.